Om Børnehus Sjælland

Børnehus Sjælland er et tilbud til børn og unge i alderen 0 til og med 17 år, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, eller hvor der er mistanke herom.

indholds splitter
Hvis der er viden eller mistanke om, at et barn har været udsat for overgreb, og når politi eller sygehusvæsen er involveret i sagen, skal en kommune benytte et børnehus som led i den børnefaglige undersøgelse.
Børnehus Sjælland er etableret i Næstved Syd og er indrettet med indbydende lokaler, hvor stemning og miljø henvender sig til både børn, unge og deres omsorgspersoner.
I Børnehus Sjælland samarbejder vi med de to politikredse i regionen; Midt- og Vestsjællands politi og Sydsjællands- og Lollands-Falsters Politi. Derudover samarbejder vi med Regionens lokale sygehus, Næstved-Slagelse sygehus, og Sjællands højt specialiserede afdelinger om henholdsvis vold og seksuelle overgreb på Rigshospitalet. Desuden samarbejder vi også med Retsmedicinsk Institut i København.
Tilsammen udgør de den samling af aktører, der bidrager til, at Børnehus Sjællands faste personale kan bistå Region Sjællands kommuner med at udrede de særlige behov børnene og de unge kan have som følge af overgreb.
I børnehusene samles relevante myndigheder for at sikre en koordineret og tværfaglig indsats af høj kvalitet. I huset møder barnet eller den unge professionelle, der er vant til at tale med børn og unge om overgreb. Det kan være politi, socialrådgivere og psykologer. Formålet er, at børn, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, får en kvalificeret og skånsom indsats samlet på ét, børnevenligt sted.