Stabiliserende samtaler

Beskrivelse af stabiliserende samtaler

Stabiliserende samtaler skal ses som en forlængelse af et udredningsforløb indtil behandling kan på begyndes.

Klik her for Henvisningsskema

Lovgrundlag

SEL § 52 stk.3 nr.3 eller § 52 stk.3 nr.9

 Formålet med stabiliserende samtaler

Formålet kan f.eks. være at overvinde de barrierer og dermed belastninger, som kan stå i vejen for bearbejdning af traumatiske erindringer hos barnet. Hensigten med dette er at forberede (stabilisere) barnet til traumefokuseret behandling.

Såfremt det er vurderet, under udredningen i Børnehus Sjælland, at barnet er klar til behandling af sine traumatiske erindringer, bør barnet som udgangspunkt tilbydes behandling, fremfor et stabiliseringsforløb.

Hvad består samtalerne af

  • Praktiske interventioner kan både fokusere på barnets indre stabilitet, eksempelvis barnets evne til affektregulering samt ydre stabilitet, eksempelvis forbedre barnets miljø, såsom at aktivere familierelationer, hjemmemiljø, skole og/eller sociale myndigheder. Disse forhold vil typisk fremgå i afsnittet ”vurdering af sikkerhed” i det afsluttende notat.
  • Et stabiliserende forløb kan bestå af:
  1. Opstartsmøde med kommunen, barnet og den signifikante tilknytningsperson
  2. Individuelle samtaler med barnet
  3. Inddragelse og samtaler med signifikante tilknytningspersoner
  4. Afsluttende statusskrivelse
  5. Afsluttende møde / overlevering til kommunen /evt. Kommende behandler
 

Forløb og ramme

Børnehus Sjælland tilbyder to pakkeløsninger, bestående af henholdsvis 5 og 10 sessioner. I forbindelse med henvendelse og visitering af sagen, vil visitationsudvalget drøfte barnets aktuelle behov og hvilket forløb der vurderes mest hensigtsmæssigt.

Målgruppe beskrivelse

Målgruppen er børn i alderen 0-18 år der har gennemført udredningsforløb i et børnehus. Det vil ikke være muligt at gennemføre et stabiliserende forløb, hvis barnet ikke har omsorgspersoner omkring sig, der kan følge barnet og tage del i stabiliseringen.

Dette gør sig f.eks. også gældende når begge forældre har været mistænkte i sagen.

Metoder

I Børnehus Sjælland arbejder vi eklektisk, hvilket vil sige, at der i arbejdet med de praktiske interventioner i stabiliserende samtaler, vil blive anvendt forskelligartede tilgange og metoder. Vi arbejder blandt andet ud fra en tanke om, at støtte og stabilisere de børn, der ikke er i stand til at tale om og bearbejde deres traumatiske erindringer. Vi er blandt andet inspireret af Arianne Struiks ”Sleeping Dog Methods”. Metoden arbejder ud fra en grundlæggende tanke om at børn skal være tilstrækkeligt stabiliseret forud for behandling.

Forudsætning for et virksomt stabiliserende samtaleforløb

Hvis de stabiliserende forløb tilbydes, skal der være så kort tid som muligt mellem hhv. udredning, stabiliserende forløb og traumebehandling (4-6 uger mellem hver). Det betyder, at traumebehandling skal følge lige efter det stabiliserende forløb, hvis det stabiliserende forløb skal være virksomt. I denne forbindelse kan der med fordel laves et overleveringsmøde med den behandler, som skal overtage.

Prisoverslag:

Pakke 1:

Ydelse:Timeforbrug:
Visitationsmøde  2 timer
Opstartsmøde  1 time
Behandlingspakke (10 sessioner)10 timer
Forberedelse, koordinering og journalisering10 timer
Udarbejdelse af statusbeskrivelse og afsluttende møde  2 timer
Samlede antal faktureringstimer25 timer
Samlet pris18.725,-

Pakke 2:

Ydelse:Timeforbrug:
Visitationsmøde 2  timer
Opstartsmøde 1  time
Behandlingspakke (5 sessioner) 5  timer
Forberedelse, koordinering og journalisering 5  timer
Udarbejdelse af statusbeskrivelse og afsluttende møde 2 timer
Samlede antal faktureringstimer15 timer
Samlet pris11.235,-

Kommunen opkræves af Børnehus Sjælland, når sagen har været på visitationsmøde og er tildelt en psykolog i Børnehuset.