Støttende samtaler

Støttende samtaler kan tilbydes de (børn og) unge, som af forskellige grunde endnu ikke kan indgå i et behandlingsforløb. Årsagerne hertil kan fx være ventetid på behandling, en igangværende / kommende retssag, uklarheder omkring omsorgsmiljøets ressourcer til at støtte op om et behandlingsforløb eller generel ustabilitet omkring barnet. Det vil altid bero på en individuel vurdering, hvorvidt støttende samtaler er det rette tilbud.

Støttende samtaler er som regel en afgrænset indsats, hvor vi holder barnet ”i hånden” i en vente- eller forandringsperiode.

Formålet med støttende samtaler er at stilladsere og støtte den unge / barnet, så der ikke sker en forværring af barnets tilstand. 

 

Støttende samtaler til omsorgspersoner (/forældreforløb)

Når børn og unge går i terapi, er det Børnehus Sjællands holdning, at det som udgangspunkt altid vil være relevant og nødvendigt at inddrage barnets omsorgspersoner, da erfaring og forskning viser, at dette giver det bedste udbytte.

For mange forældre er det almindeligvis svært når deres barn ikke trives eller har et behandlingsbehov. I nogle tilfælde ser vi forældre, der har behov for særskilt hjælp og støtte med henblik på at forstå og støtte deres barn på hensigtsmæssig vis. Dette for at kunne støtte op omkring barnets forløb og/eller hverdag.

Støttende samtaler til omsorgspersoner, tilbydes kun i de tilfælde, hvor barnet har været i udredning hos Børnehus Sjælland.