Faglige tilgange

Socialstyrelsen og børnehusene har udarbejdet fælles model for børnehuse i Danmark. Den Danske Børnehusmodel er et fælles fagligt arbejdsredskab for børnehusene og deres samarbejdspartnere

indholds splitter

Formålet med Den Danske Børnehusmodel er at beskrive vejledende retningsliner for den højt specialiserede tværfaglighed i sager om overgreb mod børn og unge, der skal kendetegne børnehusene på landsplan.

Den Danske Børnehusmodel skal bidrage til, at børnehusene opretholder – og løbende udvikler – en specialiseret faglighed af høj kvalitet. Den Danske Børnehusmodel baserer sig på de lovmæssige krav til børnehusene, som er beskrevet i lovgivning og bekendtgørelse og beskriver herudover en række vejledende faglige retningslinjer for indsatsen i børnehuset.

Den Danske Børnehusmodel beskriver dels de indsatser, der kan være forbundet med konkrete sagsforløb i børnehuset og dels den konsultative bistand som myndighedssagsbehandlere, der arbejder med sager om overgreb, kan få i børnehuset.