Tilkøbsydelser

Børnehus Sjælland – tilkøbsydelser

Henvisningsskema skal indsendelse til boernehussjaelland@naestved.dk

Henvisningsskema til behandling

Henvisningsskema til støttende samtaler

Henvisningsskema til supervision til plejefamilier/anbringelsessteder

I kan læse mere om tilkøbsydelserne i undergrupperne:

Specialiseret traumebehandling, Stabiliserende og støttende samtaler, Specialiseret supervision til plejefamilier/anbringelsessteder.

Kontakt for mere information:
Afdelingsleder Trine Pedersen, tpbpe@naestved.dk


Skål med magneter