Tal og undersøgelser

Socialstyrelsen formidler viden om børnehusene

indholds splitter
Arbejdet i børnehusene registreres i en national database. Data bidrager til læring om børnehusenes virke. Registreringen giver også mulighed for vidensdeling på tværs af børnehusene.